Author Index - ISCSLP 2000

A

Araki,Masahiro PsB1.064

B

Bao,Huaiqiao PsA2.036

C

Cao,Jianfen Or03.039
Chai,Peiqi PsA1.080
Chai,Peiqi PsA1.081
Chang,Eric PsB2.101
Chang,Eric Or04.111
Chang,Sen-Chia PsA2.097
Chang,Wan-ling PsA1.058
Chang,Yueh-chin PsA1.058
Chen,Berlin PsB1.099
Chen,C.J. PsA1.046
Chen,Jau-Hung PsA2.097
Chen,Jiayou PsA2.036
Chen,Ke PsB2.037
Chen Ke-Shiu PsB2.095
Chen,Kuan-ting PsB1.099
Chen,Shaoyan PsB1.028
Chen,Sin-Horng Keynote.5
Chen,Sin-Horng PsA1.072
Chen,Xiaoxia Or01.116
Chen,Yiqiang Or03.027
Chen,Yiqiang PsA1.105
Chen,Zheng Or04.111
Chen,Zheng PsB2.113
Cheng,Wei PsB2.057
Chi,Huisheng PsB2.024
Chi,Huisheng PsA1.034
Chien,Jen-Tzung Or04.040
Chien,Lee-Feng Or05.082
Chien,Shih-Chieh PsA2.097
Ching,P.C. PsA1.062
Ching,P.C. PsA1.098
Chng,EngSiong PsB2.085
Chou,Wu Keynote.3
Cui,Jingxu PsB2.029

D

Dai,Guozhong PsB2.113
Deng,Li Or01.093
Di,Shuo Or04.111
Ding,Hongwei PsA1.065
Dong,Lin PsA2.038
Dong,Minghui Or03.032
Dong,Na Or04.092
Dong,Yuan PsB1.073
Du,Limin Or02.054

F

Fang,Ditang PsB1.009
Feng,Yongqiang PsB1.023
Fu,GuoKang Or05.045
Fu,Guokang PsA1.046
Fung,Pascale Or01.104
Fung,Pascale Or04.108

G

Gao,Jianfeng PsB2.101
Gao,Shan PsA2.076
Gao,Sheng Or02.049
Gao,Wen Or03.027
Gao,Wen PsB2.075
Gao,Wen PsA1.105
Gu,Hung-Yan PsA1.094
Guo,Qing PsA2.053

H

Han,Jiang PsB1.067
He,Lei PsB1.009
He,Lin PsB1.023
Helbig,Joerg PsA1.065
Hirose,Keikichi Or03.063
Ho,Chen-Chung PsA1.072
Hsieh,Wen-ping PsB1.099
Hu,Yu Or05.042
Hua,Wu Or01.116
Huang,Changning Keynote.1
Huang,Chao-shih PsA2.061
Huang,Chieh-Yi Or02.086
Huang,Taiyi Keynote.6
Huang,Taiyi PsB2.030
Huang,Taiyi Or02.049
Huang,Taiyi PsB1.071
Huang,Taiyi PsA2.076
Huang,Taiyi PsB2.077
Huang,Taiyi PsB2.106
Huang,Taiyi Or05.109
Huang,Yinfei PsB1.001
Huang,Yinfei PsB1.006
Huo,Qiang Or05.056

I

Ishikawa,Toshiro Or04.092

J

Jia,Ying PsB1.050
Jia,Ying Or04.052
Jin,Ling PsB2.007
Jing,Xing Or01.093
Jou,Szu-Chen PsA2.097
Juha Iso-Sipila PsB1.073

K

Kwan K.Y PsA1.100

L

Lau,Wai PsA1.098
Law,Ka-man PsA1.100
Lawrence James Or03.115
Lee,Chin-Hui keynote.2
Lee,Kai-Fu Or04.111
Lee,Lin-shan Or02.079
Lee,Lin-shan Or05.082
Lee,Tan PsA1.098
Lee,Tan PsA1.100
Lee,Yumin Or05.082
Li,Aijun Or01.116
Li,Gongjun Or04.092
Li,Haiping PsA1.046
Li,Haizhou PsB2.085
Li,Jing Or01.002
Li,Mingjing PsB2.101
Li,Mingjing PsB2.113
Li,Shuqing PsA1.005
Li,Shuqing PsB1.009
Li,Wei Or03.043
Lin,Biqin PsA2.038
Lin,Bor-shen Or02.079
Lin,Chia-Hsien PsB1.087
Lin,Maocan Or01.114
Lin,Yi-Chung Or02.096
Lin,Zhiwei PsA2.053
Liu,Jian PsA2.053
Liu,Jian PsB1.067
Liu,Jian Or04.052
Liu,Juan PsB1.023
Liu,Li PsA2.078
Liu,Xiaoli PsB2.029
Liu,Yang PsB2.047
Liu,Yi Or01.104
Liu,Zhimin PsB2.024
Liu,Zhimin PsA1.034
Lo,Wai-Kit PsA1.062
Lo,W.K. PsA1.098
Lu,Shinan PsB1.023
Lu,Shinan Or03.039
Lua,Kim Teng Or03.032
Luo,Chunhua PsA2.003

M

Ma,Bin Or05.056
Ma,Jiyong Or03.027
Ma,Zhong-ke Or03.043
Matsui Kenji PsA1.084
Medievski,Anton Or03.115
Meng,Helen M PsA1.062
Meng,Helen M Or02.103

N

Ni,Jinfu Or03.063
Niimi,Yasuhisa PsB1.064
Niu,Xiaochuan PsA1.048

P

Peng,Gang PsA2.059
Peng,Gang PsB1.060

Q

Qing,Xi-Ke PsB2.037

S

Shen,Liqin Or05.045
Shen,Liqin PsA1.046
Shen,Liqin PsA1.048
Shen,Xipeng PsA1.069
Shi,Qin PsA1.048
Shieh,Woei-Chyang PsA2.097
Sun,Guohua Or01.116
Sun,Jiasong PsB2.047
Sun,Jiping Or01.093
Syu,Guang-Hui PsA1.058

T

Tan,Tiejun PsB2.029
Tang,Haijiang Or04.108
Tsui,Wai Ching Or02.103
Tuo Lingyun PsB1.050

V

Viikki,Olli PsB1.073

W

Wang,Anhong PsA2.036
Wang,Fan Or04.004
Wang,Hsiao-Chuan PsA1.058
Wang,Hsiao-Chuan PsA2.061
Wang,Hsiao-Chuan PsB1.087
Wang,Hsien-Chang Or02.086
Wang,Hsin-min PsB1.099
Wang,Huei-Ming Or02.096
Wang,Jhing-Fa Or02.086
Wang,Ren-Hua Or05.042
Wang,Ren-Hua Or03.043
Wang,Ren-Hua PsA1.044
Wang,William S-Y PsB1.060
Wang,William S-Y PsA2.059
Wang,Xia PsB1.073
Wang,XianFang Or02.054
Wang,Yih-Ru PsB1.095
Wang,Yong PsB1.067
Wang,Yu PsB1.041
Wang,Zuoying PsB2.047
Wong,Y.W. PsA1.098
Wu,GenQing PsB2.007
Wu,Hua PsB2.030
Wu,Wenhu Or01.002
Wu,Wenhu Or04.004
Wu,Wenhu PsB1.006
Wu,Wenhu PsB2.007
Wu,Wenhu PsA2.008
Wu,Wenhu PsA2.010
Wu,Xihong PsB2.024
Wu,Xihong PsA1.034

X

Xia,Deyu Or03.043
Xia,Hairong PsB2.077
Xu,Bo Keynote.6
Xu,Bo PsB1.028
Xu,Bo PsB2.030
Xu,Bo Or02.049
Xu,Bo PsB2.057
Xu,Bo PsA1.069
Xu,Bo PsA2.076
Xu,Bo PsB2.077
Xu,Bo PsB2.106
Xu,Bo Or05.109
Xu,Mingxing PsB1.001
Xu,Mingxing PsA2.003
Xu,Mingxing PsA1.005
Xu,Mingxing PsA2.010
Xu,Yunbiao PsB1.064

Y

Yan,Jingzhu Or01.114
Yan,Pengju PsB1.001
Yan,Yonghong Keynote.4
Yan,Yonghong PsB1.050
Yan,Yonghong PsA2.053
Yan,Yonghong Or04.052
Yang,Chung-Chieh PsA1.094
Yang,Dali PsA2.010
Yang,Yufang Or03.039
Yang,Yintao PsB1.028
Yin,Bo PsA1.044
Yin,Zhigang Or01.116
Yu Ge PsB1.023
Yu,Hua PsB2.070
Yu,Tiecheng PsA2.078
Yuan,Baosheng PsB1.050
Yuan,Baosheng PsA2.053
Yuan,Baosheng PsA2.038
Yuan Bao-Zong PsA2.038
Yue,Dongjian PsA2.080
Yue,Dongjian PsA1.081

Z

Zee,Eric Or01.068
Zhang,Bo PsA2.059
Zhang,Bo PsB1.060
Zhang,Cuiling PsB2.029
Zhang,Feng PsB2.113
Zhang,Guoliang PsA2.008
Zhang,Jiyong PsA1.005
Zhang,Lei Or04.111
Zhang,Min PsB2.085
Zhang,Xiangdong PsB1.050
Zhang,Yan PsB2.106
Zhang,Yaxin Or03.115
Zhao,Bing PsB1.071
Zhao,Jun PsB2.101
Zhao,Qingwei PsA2.053
Zhen,Bin PsB2.024
Zhen,Bin PsA1.034
Zheng,Fang PsB1.001
Zheng,Fang Or01.002
Zheng,Fang PsA2.003
Zheng,Fang PsA1.005
Zheng,Fang PsB1.006
Zheng,Fang PsB2.007
Zheng,Fang PsA2.008
Zheng,Fang PsA2.010
Zheng,Fang Or04.004
Zhong,ChengQing PsA2.076
Zhou,Yun PsB1.071
Zhu,Donglai Or05.042
Zhu,Tingshao PsA1.105
Zhu,Weibin PsA1.048
Zhu,Weizhong PsA1.084
Zhu,Xiaoyan PsB1.041
Zong,Chengqing PsB2.106
Zong,Chengqing Or05.109
Zu,Yiqing Or01.116